CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG HÓA
Tất cả các sản phẩm bột trét và sơn của Công ty phân phối đều là hàng chính hãng. Hàng mới 100% và còn hạn sử dụng được ghi trên bao bì của từng sản phẩm. Đồng thời, sản phẩm sơn và bột trét Của Công ty IVANO cung cấp đều có đầy đủ có phiếu xuất kho, chứng từ hợp lệ, ngày tháng rõ ràng, không sửa chữa, tẩy xóa hoặc rách nát.
Những trường hợp sau đây, quý khách hàng và các đại lý sơn Của Công ty IVANO sẽ được đổi hoặc trả lại hàng:
  • Trường hợp 1: Hàng hóa sơn và bột trét của Công ty IVANO khi Công ty giao cho khách hàng có số lượng, chủng loại, mẫu mã đầy đủ và khớp với nội dung của phiếu giao, nhận hàng có đóng dấu của nhà phân phối.
Trường hợp này, nếu quý khách hàng đổi/trả sản phẩm vui lòng chịu 20% tổng giá trị đơn hàng để làm chi phí xử lý. Lưu ý: Hàng hoá được đổi/trả phải còn nguyên vẹn, còn hạn sử dụng, chưa bị khui ra và sử dụng.
  • Trường hợp 2: Nếu hàng hóa các sản phẩm Của Công ty IVANO quý khách hàng nhận được mà không đúng chủng loại, mẫu mã, hoặc số lượng thực tế với hợp đồng thì quý khách hàng hoặc đại lý sơn của Công ty IVANO có quyền yêu cầu đổi hoặc trả lại cho nhà phân phối. (lỗi do nhà sản xuất và đơn vị vận chuyển).
Trường hợp này, quý khách hàng được đổi trả miễn phí và không mất chi phí xử lý. Tuy nhiên, khách hàng có trách nhiệm kiểm tra đơn hàng ngay khi vừa nhận được hàng. Nếu phát hiện có sai soát phải báo ngay cho đơn vị vận chuyển và nhân viên tư vấn. Trường hợp phát hiện sản phẩm, hàng hoá nhận được không đúng với đơn đặt hàng nhưng khách hàng không báo hoặc đồng ý nhận mà gây thiệt hại về sau cho khách hàng thì công ty không giải quyết và nhận khiếu nại về sau.
 
  • Trường hợp 3: Trường hợp quý khách hàng và các đại lý sơn của Công ty IVANO nhận thấy có đấu hiệu bị làm giả hoặc có dấu hiệu sơn của Công ty IVANO kém chất lượng thì hãy liên hệ ngay với nhân viên tư vấn của công ty hoặc liên hệ trực tiếp nhà phân phối để cùng kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu đổi, trả sản phẩm sơn Của Công ty IVANO.
  • Trường hợp 4: Khách hàng là đại lý của IVANO và ngừng hoạt động kinh doanh.
Lưu ý: Hàng hoá được đổi/trả phải còn nguyên vẹn, còn hạn sử dụng, chưa bị khui ra và sử dụng.
Tất cả các sản phẩm bột trét và sơn của Công ty phân phối đều là hàng chính hãng. Hàng mới 100%còn hạn sử dụng được ghi trên bao bì của từng sản phẩm. Đồng thời, sản phẩm sơn và bột trét Của Công ty IVANO cung cấp đều có đầy đủ có phiếu xuất kho, chứng từ hợp lệ, ngày tháng rõ ràng, không sửa chữa, tẩy xóa hoặc rách nát.
Những trường hợp sau đây, quý khách hàng và các đại lý sơn Của Công ty IVANO sẽ được đổi hoặc trả lại hàng:
  • Trường hợp 1: Hàng hóa sơn và bột trét của Công ty IVANO khi Công ty giao cho khách hàng có số lượng, chủng loại, mẫu mã đầy đủ và khớp với nội dung của phiếu giao, nhận hàng có đóng dấu của nhà phân phối.
Trường hợp này, nếu quý khách hàng đổi/trả sản phẩm vui lòng chịu 20% tổng giá trị đơn hàng để làm chi phí xử lý. Lưu ý: Hàng hoá được đổi/trả phải còn nguyên vẹn, còn hạn sử dụng, chưa bị khui ra và sử dụng.
  • Trường hợp 2: Nếu hàng hóa các sản phẩm Của Công ty IVANO quý khách hàng nhận được mà không đúng chủng loại, mẫu mã, hoặc số lượng thực tế với hợp đồng thì quý khách hàng hoặc đại lý sơn của Công ty IVANO có quyền yêu cầu đổi hoặc trả lại cho nhà phân phối. (lỗi do nhà sản xuất và đơn vị vận chuyển).
Trường hợp này, quý khách hàng được đổi trả miễn phí và không mất chi phí xử lý. Tuy nhiên, khách hàng có trách nhiệm kiểm tra đơn hàng ngay khi vừa nhận được hàng. Nếu phát hiện có sai soát phải báo ngay cho đơn vị vận chuyển và nhân viên tư vấn. Trường hợp phát hiện sản phẩm, hàng hoá nhận được không đúng với đơn đặt hàng nhưng khách hàng không báo hoặc đồng ý nhận mà gây thiệt hại về sau cho khách hàng thì công ty không giải quyết và nhận khiếu nại về sau.
 
  • Trường hợp 3: Trường hợp quý khách hàng và các đại lý sơn của Công ty IVANO nhận thấy có đấu hiệu bị làm giả hoặc có dấu hiệu sơn của Công ty IVANO kém chất lượng thì hãy liên hệ ngay với nhân viên tư vấn của công ty hoặc liên hệ trực tiếp nhà phân phối để cùng kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu đổi, trả sản phẩm sơn Của Công ty IVANO.
  • Trường hợp 4: Khách hàng là đại lý của IVANO và ngừng hoạt động kinh doanh.
Lưu ý: Hàng hoá được đổi/trả phải còn nguyên vẹn, còn hạn sử dụng, chưa bị khui ra và sử dụng.